Syrup Vina với các hương bao gồm : hương Kiwi, hương Chanh dây, hương Xoài, hương Dâu, hương Blue Curacao, hương Sâm dứa, hương Đào, hương Bạc Hà, hương Dưa Lưới, hương Cam, hương Việt Quất, hương Vải .

Thể Tích : 750ml