Cuộn màng ép chuyên dùng cho các máy ép ly nhựa, cốc nhựa dùng 1 lần. Sản phẩm có thể dùng tất cả các loại máy ép miệng ly tự động, bán tự động hoặc máy thủ công.

Số lượng y ép : 1500 cái đến 2000 cái.