Cung cấp tăm tre tiệt trùng,tăm tre cuộn cho các quán cơm , quán ăn ở Vũng Tàu .