Chất liệu nhựa zin không mùi đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm.

Có 2 size : nam và nữ