Túi đựng ly trơn và có in

Túi có 2 size, túi đựng được 1 ly, 2 ly

Túi in sẵn chỉ có 2 size là loại 1 ly và 2 ly