Ly nhựa,hộp nhựa Vũng Tàu

Ly nhựa các loại,ống hút,muỗng nhựa,hộp xốp cơm,xôi,vịt,đũa,tăm xiêm tre các loại,màng ép ly,màng ép thực phẩm